Dołączenie do Związku Sambo

Kluby zainteresowane dołączeniem do Związku Sambo składają: Wniosek o przyznanie członkostwa zwyczajnego , który należy przesłać w formie skanu na adres sekretarz@pzsambo.pl wraz z poniższymi załącznikami:

1. Aktualny KRS lub wyciąg z innego rejestru (skan)
2. Skan dokumentów: NIP, REGON
3. Odpis Statutu klubu w wersji elektronicznej
4. Potwierdzenie dokonania opłaty składki członkowskiej (200 zł)

Składka klubowa roczna wynosi 200 pln – jest obowiązkowa dla członków Związku, płatna do 1 dnia lutego każdego roku. Aby otrzymać licencję zawodniczą oraz wystartować w Mistrzostwach Polski należy dokonać opłaty licencji (20 pln / os.): http://www.pzsambo.pl/dokumenty-i-podstawy-prawne/licencje-i-skladki/

Statut PZ Sambo i inne dokumenty dostępne są pod tym linkiem: http://www.pzsambo.pl/dokumenty-i-podstawy-prawne/

Proszę zwrócić uwagę na poniższy zapis w Statucie Związku Sambo:
§12
1. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej i inne posiadające sekcje Sambo, posiadające wpis w Statucie, lub innym dokumencie normującym działalność o prowadzeniu działalności SAMBO