O nas

Polski Związek Sambo to organizacja non profit zajmująca się rozwojem, upowszechnianiem oraz organizacją sportu sambo (samoobrona bez broni) w Polsce.

Polski Związek Sambo – jest związkiem sportowym zarejestrowanym w krajowym rejestrze sądowniczym.

Można sprawdzić aktualne dane na stronie rządowej TUTAJ.

Podstawą prawną działania jest:

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857).
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku- Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79, poz. 855, z póź. Zmianami,

Statut ZWIĄZKU
Związek Sambo powstał 11.06.2011 roku w Białymstoku na spotkaniu założycielskim któremu przewodniczył Marek Porycki.

 

Prezesi Związku

1. MAREK PORYCKI – 2011 r. – 2014 r.

2. OLEKSANDR GORBATIUK – od 2014

Nasz związek przynależy do Międzynarodowej Federacji Sambo (FIAS) na podstawie przyznanego członkostwa nr 63 w dniu 10.11.2011 r. na XXIII Kongresie FIAS w Wilnie na Litwie.

Jest członkiem i jedynym reprezentantem Międzynarodowej Federacji Sambo Amatorskiego (FIAS) http://www.sambo-fias.org/ oraz Europejskiej Federacji Sambo (EFS) http://www.eurosambo.com/federation/members/21/ w Polsce.