Związek SAMBO

Związek SAMBO

Związek Sambo – to organizacja non profit zajmująca się rozwojem, upowszechnianiem oraz organizacją sportu sambo (samoobrona bez broni) w Polsce. Jest związkiem sportowym zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowniczym (KRS) pod nr 0000393307.

Związek Sambo –  to organizacja non profit zajmująca się rozwojem, upowszechnianiem oraz organizacją sportu sambo (samoobrona bez broni) w Polsce.
Jest związkiem sportowym zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowniczym (KRS) pod nr 0000393307.
Aktualne dane można sprawdzić na stronie rządowej TUTAJ.
Związek powstał 11.06.2011 roku w Białymstoku na spotkaniu założycielskim, któremu przewodniczył Marek Porycki.


Podstawą prawną działania jest:
– Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857),
– Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku- Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79, poz. 855, z póź. zmianami,
– Statut ZWIĄZKU
 


Dotychczasowy i aktualny Prezes Związku Sambo:
1. MAREK PORYCKI – w latach 2011 – 2014
2. OLEKSANDR GORBATIUK – od 2014 r. – nadal

Aktualny skład Zarządu (stan na 06.2019 r.) :
OLEKSANDR GORBATIUK – Prezes
PIOTR ĆWIK – Wiceprezes
ANNA KRAWCZYK-GORBATIUK – Sekretarz Generalny
PAVLO GORBATIUK – Członek Zarządu

Członkostwo w organizacjach międzynarodowych:
Nasz związek przynależy do Międzynarodowej Federacji Sambo Amatorskiego (FIAS) na podstawie przyznanego członkostwa nr 63 w dniu 10.11.2011 r.
na XXIII Kongresie FIAS w Wilnie (Litwa).
PZ Sambo jest członkiem i jedynym reprezentantem Międzynarodowej Federacji Sambo Amatorskiego (FIAS) oraz Europejskiej Federacji Sambo (EFS) w Polsce.